Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

אבטחת איכות

אבטחת איכות
מהי "איכות" – התאמה לשימוש (Fitness to use) המיועד ולציפיות המפורשות והמשתמעות של הלקוח ומכאן
שאבטחת האיכות משלבת ביקורת, פיקוח, אימות (Validation) בדיקות לאורך מחזור החיים של מוצר כדי להבטיח איכות
מוצר גבוהה ביותר ולשמור על ההגדרה הבסיסית של מחזור החיים של המוצר.

ביצוע ביקורת ואיתור תקלות בשלבי הפיתוח הראשוניים של המוצר עולה ליצרן 5% מערך המוצר, אך איתור תקלות של
המוצר שסופק ללקוח עולה ליצרן 100% – ומכאן החשיבות של מחלקת אבטחת איכות.

הטפיסה הניהולית העדכנית זיהתה את היתרונות בהוצאת תהליכי הביקורת והפיקוח של המוצרים המיוצרים אצל קב"מ
לגורם חיצוני מתמחה ובלתי תלוי.

לחברת שיר-טק ניסיון וידע מקצועי רב בתחום אבטחת איכות בחברות הי-טק.
המהנדס הראשי של החברה בתחום אבטחת איכות הכין והעביר 3 מפעלים תקן ISO-9000 כולל כתיבת הנהלים לכל
מחלקה.
הזין וניתח תפוקות במערכות ERP ובנה מערכי FRACAS כדי לשמור על רמת האיכות הרצויה.

חברת שיר-טק הנדסה ושיווק בעלת נסיון בתחומים הבאים באבטחת איכות:
הקמת תשתיות אבטחת איכות בכל אחד משלבי הייצור:
ביקורת קבלה, ביקורת בתהליך, ביקורת סופית של המוצר לפני משלוח ובקרת תיעוד ומידע.
הדרכות לאנשי א"א בכל שלבי הייצור.
כתיבת נהלי א"א.
שימוש במחשב לאיסוף ומעקב נתוני איכות.
איכות התפעול.
ניטור תהליכים.
מבדקים פנימיים.
מבדקים חיצוניים.
פעולות מונעות ופעולות מתקנות.
קביעת יעדי שיפור מתמיד.
כלכלת איכות.
האיכות כגורם עסקי.

חברת שיר-טק נותנת גם שירותי הנדסה.

 

 

משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881