Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

הנדסת רכיבים

הנדסת רכיבים
• תשתיות נהלים
• שיטות קיטלוג
• הנדסת רכיבים
• תיקי ייצור
• ניהול ECO

לחברת שיר-טק ניסיון רב בנושא הנדסת רכיבים.
החברה מציעה שירותי הנדסת רכיבים באופן הבא:
בדיקת קטלוג הרכיבים של הלקוח.
המלצות לשינוי תאור הפריט בפורמט מסודר וקשוח.
בדיקת נתוני הרכיב בהתאמה לנתוני היצרנים המוגדרים לפריט.

המלצות לרכיבים זהים של יצרנים נוספים (רכיב תחליפי).
המלצה לרכש אצל יצרנים שניתן לקבל מהם מחירים טובים יותר .

הוספה של ספקים (נציגים) נוספים לרכיבים הקיימים – במידה ויש.
איסוף מפרטי רכיבים לכל פריט ולכל יצרן.
הזנת כל הנתונים החדשים לתוך מערכות ERP, PDM ו- PLM
משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881