Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

העברה מפיתוח לייצור

העברה מפיתוח לייצור
חשיבה מיקצועית ושימוש בכלים נכונים בהעברת מוצר מפיתוח לייצור מביאים לקבלת מוצר מוצלח שיגיע מהר ככל האפשר לשוק
(מוצר שאחר את נקודת היציאה לשוק הוא כבר לא מוצר בר קיימא).
שילוב מהנדס NPI בשלבי הפיתוח הראשונים של המוצר מבטיחה מעבר חלק של המוצר לקווי הייצור.
לחברת שיר-טק ניסיון וידע מקצועי רב בתחום העברת מוצר מפיתוח לייצור בחברות הי-טק.
המהנדס הראשי של החברה הקים שתי מחלקות הנדסה (מאפס), העברת מוצרים מפיתוח לייצור ובקרת תצורה.
שימש כמנהל מחלקת הנדסה 14 שנים בשלוש חברות (בעל נסיון והבנה של מהות ההנדסה).
הקים מערכות ERP מאפס ובנה מערכי PDM ו- PLM.

מהנדס חברת שיר-טק משתלב בשלבים הראשונים של הפיתוח – כבר משלב הקונספט של המוצר ותורם את הידע והנסיון המיקצועי
שלו להצלחת המוצר.
חברת שיר-טק הנדסה ושיווק מבצעת את הפעולות הבאות בשלבי העברת המוצר מפיתוח לייצור:
ליווי התכנון החשמלי ומתן המלצות על רכיבים במידת הצורך.
הגדרת רכיבים (פריטים) חדשים כולל הנדסת רכיבים – הגדרת רכיבים חלופיים של יצרנים נוספים.
קיטלוג רכיבים חדשים במערכת ERP והגדרת כל פרמטרי הלוגיסטיקה (רכש, לוגיסטיקה)
בניית עצי מוצר במערכת ה- ERP.
ליווי התכנון המכני.
ליווי עריכת המעגל ובדיקת עריכה.
ביצוע תכן הנדסי לצרכי DFM, DFT , DFA.
הזנת התיעוד הממוחשב במערכות ERP, PDM ו- PLM.
בניית תיק ייצור.
כתיבת מפרטי ייצור כולל ליווי טכנולוגי.
הזמנת רכיבים לבניית הדגמים.
ליווי בניית דגמי אב טיפוס וסדרת פיילוט.
הכנת תיק ייצור לטובת בדיקות תקנים.
כתיבת מערכי בדיקה.
כתיבת מערכי צריבת תוכנה (במידת הצורך).
הדרכת אנשי בד"ס.
ניהול ECO.
שחרור מוצר.

לחברת שיר-טק יש את היכולות לייצר את המוצר החדש בשיטת ייצור Full Turn Key

 

משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881