Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

טרמוסטט דיפרנציאלי – יחידת בקרת משאבה

יחידת בקרת המשאבה מתוכננת לשלוט על זרימת המים החמים במערכת סולארית המכילה משאבה שפועלת על מתח חילופין (AC) וזרם מקסימלי של עד ל- 6A (6 אמפר).

- היחידה מיועדת לעבוד במערכת מים סגורה וגם במערכת מים פתוחה.

- היחידה מיועדת לעבוד בתנאי חוץ (שימוש בקופסה ל- IP-55 – חובה לאטום את הפתחים בהתאם לתקן).

- יחידת הבקרה ניזונה ממתח רשת החשמל המקומית ועובדת במתח של 220-240V AC.

- המתח למשאבה עובר דרך ממסר שפעולתו נשלטת על ידי יחידת הבקרה.

 ליחידת הבקרה מחוברים שלושה רגשים (סנסורים) שני רגשים ממוקמים בחלל הצינור שבנקודת יציאת המים ממערכת הקולטים שמתחברים ליחידה באופן הבא:

זוג אחד לפינים המסומנים COLT

זוג שני לפינים המסומנים ANTI FREEZE.

רגש שלישי ממוקם בחלל הצינור שבנקודת יציאת המים מהדודים וממנו יוצאים שני חוטים המתחברים ליחידה בפינים המסומנים TANK.

 שלושת הרגשים שמחוברים ליחידה ב- COLT, ב- TANK וב- ANTI FREEZE מעבירים אות הדמיה שמשקף את טמפרטורת המים בנקודות החיבור שלהם.

 יחידת בקרת המשאבה מנתחת את הפרשי הטמפרטורה של הרגשים ב- COLT וב- TANK ושולטת על המתח המסופק למשאבה.

 היחידה כוללת מנגנון כפול "מניעת קיפאון" אשר מבטיח פעולה אמינה יותר ל- "מניעת קיפאון".

המנגנון הפנימי מיועד למדידת טמפרטורת הסביבה (מכיוון שהיחידה מותקנת מחוץ לבית-outdoor installation) והמנגנון החיצוני מיועד למדידת טמפרטורת המים בצינורות בנקודת החיבור (מסומן על הכרטיס "ANTI FREEZE" ואליו מתחבר אחד הרגשים שבחלל הצינור שבנקודת יציאת המים ממערכת הקולטים.

ניתן לבחור (בעזרת מפסק) שמנגנון "מניעת קיפאון" יפעל רק על פי זיהוי הקפאה של המנגנון החיצוני או שניהם יחד. כמו כן ניתן לבחור לבחור (בעזרת מפסק) אם המנגנון הפנימי יזהה טמפרטורת סביבה של 1 או 3 מעלות צ'לסיוס לצורך הפעלת המשאבה בזמן זיהוי "קיפאון"

 פעולת יחידת הבקרה

יחידת בקרת המשאבה שאליה מחוברים שני הרגשים אחד בצד הקולטים והשני בצד דודי המים מנתחת בכל רגע נתון את מצב הטמפרטורה של המים ומבקרת את פעולת המשאבה.

 כאשר טמפ' הרגש בנקודת יציאת המים ממערכת הקולטים גבוהה ב- 4-7 מעלות צ'לסיוס מהרגש בנקודת יציאת המים מהדודים יחידת הבקרה מאפשרת את הספקת מתח ההפעלה למשאבה על ידי הפעלת הממסר הפנימי.

פעולה זו גורמת למשאבה לפעול ולהעביר את המים החמים שהצטברו בקולטים לתוך הדודים.

 כאשר טמפ' הרגש בנקודת יציאת המים ממערכת הדודים נמוכה ב- 2-4 מעלות צ'לסיוס מהרגש בנקודת יציאת המים הקולטים יחידת הבקרה מנתקת את הספקת מתח ההפעלה למשאבה על ידי כיבוי הממסר הפנימי.

פעולה זו גורמת לכיבוי המשאבה ולעצירת העברת המים הקרים שנכנסו לקולטים חזרה לדודים.

מנגנון "מניעת קיפאון" חיצוני יזהה ירידת טמפרטורה לערך שבין 2.7-3.3 מעלות צ'לסיוס ויפעיל את הלד FREEZE ובמידה ונבחרה רק פעולת המנגנון החיצוני הוא יפעיל מיד את המשאבה כדי למנוע קיפאון המים בקולטים ובדודים במידה ונבחרה גם פעולת המנגנון הפנימי והוא מכוון ל- 3 מעלות אזי רק לאחר ירידת טמפרטורת הסביבה גם לערך שבין 2.7-3.3 מעלות צ'לסיוס יפעיל המנגנון את המשאבה כדי למנוע קיפאון המים בקולטים ובדודים.

במידה ונבחרה גם פעולת המנגנון הפנימי והוא מכוון ל- 1 מעלות אזי רק לאחר ירידת טמפרטורת הסביבה גם לערך שבין 1.0-1.6 מעלות צ'לסיוס יפעיל המנגנון את המשאבה כדי למנוע קיפאון המים בקולטים ובדודים.

במצב שהמנגנון הפנימי מכוון ל- 1 מעלות אזי כשטמפרטורת הסביבה תעלה חזרה ל- 3.2-3.8 מעלות צ'לזיוס המנגנון יזהה מיד את השינוי ויפסיק את פעולת המשאבה.

במצב שהמנגנון הפנימי מכוון ל- 3 מעלות אזי כשטמפרטורת הסביבה תעלה חזרה ל- 4.6-5.3 מעלות צ'לזיוס המנגנון יזהה מיד את השינוי ויפסיק את פעולת המשאבה.

במצב שרק המנגנון החיצוני נבחר אזי כשהטמפרטורה ברגש תעלה חזרה ל- 4.6-5.3 מעלות צ'לזיוס המנגנון יזהה מיד את השינוי יפסיק את פעולת המשאבה וייכבה את הלד FREEZE.

במידה ולא משתמשים בערוץ זה חובה לבצע קצר בין מגעי הערוץ.

מפרט טכני 

מתח כניסה                               220-240V AC

תדר מתח כניסה                       50-60Hz

מיתוג עומס                               באמצעות ממסר12VDC  12A

סוג עומס יציאה                        צרכן AC

הספק עומס יציאה                    מקסימום 1.35KVA (מקסימום 6A)

זרם עבודה DC

משאבה כבויה                          <25mA

משאבה פועלת                          <65mA

בדיקה עצמית                           מפסק הפעלה ידני

חיווי מתח עבודה                      נורית לד סימון PWR

חיווי משאבה פועלת                  נורית לד סימון PUMP

חיווי מנגנון ANTI FREEZE    נורית לד סימון FREEZE

טמפרטורת עבודה                     -20 ~ +70°C

טמפרטורת עבודה לרגשים         -25 ~ +100°C (טמפרטורת המים)

לחות עבודה                              מקסימום 95%

טמפרטורת אכסנה                    ~105°Cמקסימום

עמידות לתנאי סביבה                נדרשת אטימת הפתחים לעמידה בדרישה של IP-55

מידות                                      146x146x62mm

משקל   350gr + 200gr עבור הרגשים

משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881