Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

ייצור Full Turn Key

ייצור Full Turn Key
בעידן הנוכחי של שוק דינמי ומשתנה נותן השימוש במיקור חוץ יתרונות רבים:
שימוש במומחיותו של הקב"מ (ניצול היתרון היחסי של כל מומחה).
הפניית משאבים אנושיים לטובת הפיתוח של מוצרים חדשים.
קבלת תפוקה ברמה מיקצועית ובאיכות גבוהה ביותר.
קיצור זמני תגובה (בתנאי השוק משתנים).
חלוקת סיכונים בין הארגון לבין נותן השירות.
חיסכון בעלויות תפעוליות קבועות והפיכתן להוצאות.
כדאיות כלכלית ותועלת עסקית גבוהה במיוחד.

הטפיסה הניהולית העדכנית זיהתה את היתרונות בהוצאת תהליכים ארגוניים שלמים ובכללם את
ייצור מוצרי החברה אצל גורם חיצוני מתמחה.

לחברת שיר-טק ניסיון וידע מקצועי רב בתחום ייצור בשיטת Full Turn Key וליווי הייצור עד למתן מוצר מוגמר ללקוח.
המהנדס של החברה מתמחה בליווי חברות ולקוחות פרטיים בכל שלבי הייצור של המוצרים תוך
מציאת תהליך היצור האופטימלי למוצר
(בתאום מלא עם הלקוח) עם השמת דגש על הורדת עלויות הייצור ושמירה על רמת האיכות הרצויה.

מחלקת הנדסה של חברת שיר-טק לומדת ובוחנת את תיק הייצור של המוצר לפני היציאה לייצור בסין
ותורמת מנסיונה לשיפור הגדרות הייצור בהתאם לאופי המוצר.

חברת שיר-טק הנדסה ושיווק מבצעת את הפעולות הבאות בליווי המוצר בכל שלבי הייצור:
לימוד תיק הייצור ומתן המלצות במידת הצורך.
לימוד המפרטים ודרישות הייצור ומתן המלצות במידת הצורך.
ליווי ייצור המוצר בקווי הייצור בסין.
ביקורת איכות קפדנית (כולל הדרכת אנשי הביקורת לגבי דרישות מיוחדות של הלקוח).
ליווי תהליכי הבדיקה החשמלית (כולל הדרכת אנשי הבדיקות לגבי מפרטי הלקוח).
ליווי תהליכי צריבת תוכנה למוצר (במידת הצורך).
ליווי תהליכי ההרכבה של המכלול (כולל הדרכת אנשי הקוו לגבי תהליך ההרכבה).
ליווי תהליכי האריזה של המכלול (כולל הדרכת אנשי הקוו לגבי תהליך האריזה).
ניהול ECO (על מוצרים בקו הייצור).
שחרור מוצר מוגמר והספקה ללקוח (כולל מסמכי COC ו- COT).

חברת שיר-טק נותנת גם שירותי הנדסה

 

 

משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881