Facebook Twitter Gplus RSS
magnify
Home מתקן בדיקה עם סגירה חצי לינארית (SEMI LINEAR)

מתקן בדיקה עם סגירה חצי לינארית (SEMI LINEAR)

לחברת שיר-טק ניסיון וידע מקצועי רב בתכנון וייצור מתקני בדיקה פונקציונאליים.

ניסיוננו הרב בתכנון מתקני בדיקות יסייע לכם לתת מענה מתאים לבדיקת המוצר שלכם

ויפנה את זמנכם היקר לפיתוח מוצרים חדשים (יחס עלות -תועלת גבוה).

 מתקן בדיקה עם סגירה חצי לינארית מאופיין בכך שזרוע הנעילה מבצעת תנועה סיבובית כלפי המעגל הנבדק ונעילה שלו כלפי סיכות הבדיקה דרך פיני לחיצה בגובה25 מ"מ.

מיועד לרוב למוצרים שסיימו את שלב הפיתוח ונמצאים בקו הייצור בכמויות גדולות עם אפשרות גישה לביצוע מדידה נקודתית על פני המעגל.

 במתקן בדיקה מסוג זה ניתן לשלב את מעגל המבדק בשני אופנים:

בשטח מעגל הבדיקה ואז החיבורים יהיו ישירות לפיני הבדיקה או

מחוץ לשטח פיני הבדיקה ואז החיבורים יהיו בעזרת חוטי WIRE-WARP.

 במעגל המבדק ניתן לשלב כל אלמנט אלקטרוני ו/או:

מייצבי מתח המספקים מתחי עבודה למעגל

חיבור ישיר או דרך רכיבי תקשורת לטובת צורב חיצוני ו/או כל מכשיר מדידה ממוחשב.

יחידת מעגל מיתוג RF שכולל פין RF לבדיקת שידור קליטה עד 3GHz.

ערוץ RS-232 ( כולל רכיב RS-232 ) לטובת תקשורת בין הכרטיס הנבדק למחשב.

הכנה לממשק חיצוני להתחברות למערכות בדיקה ממוחשבות כגון LABVIEW דרך

מעגל ממסרים (שלנו) 24 ערוצים המתאים לחיבור ל- 24 ערוצי NI USB-6501.

 ניתן לשלב מעגלים נוספים להפעלת פונקציות בהתאם לבדיקה שהמוצר צריך לעבור.

 ערוצי I/O לחיבור מתחי הספקה, מדידת זרמים ומתחים וחיבור לצורב חיצוני.

 במסגרת תכנון מתקן הבדיקה נבצע עבורכם :

*  אפיון והגדרת צרכי הבדיקה.

*   הכנת שרטוט חשמלי למתקן.

*  תיאום מול מתכננים נוספים (אנשי חומרה, אנשי תוכנה ועוד).

*  סיוע בהגדרת ציוד בדיקה נלווה וסיוע ברכש הציוד הנלווה.

*  כתיבת מערכי בדיקה לאחר סיום המתקן בשיתוף פעולה עם אנשי החומרה והתוכנה.

*  הדרכת המשתמשים והטמעת המתקן בקו הייצור.