Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

מתקן בדיקה עם סגירה לינארית

לחברת שיר-טק ניסיון וידע מקצועי רב בתכנון וייצור מתקני בדיקה פונקציונאליים.

ניסיוננו הרב בתכנון מתקני בדיקות יסייע לכם לתת מענה מתאים לבדיקת המוצר שלכם

ויפנה את זמנכם היקר לפיתוח מוצרים חדשים (יחס עלות -תועלת גבוה).

 מתקן בדיקה עם סגירה לינארית מאופיין בשני שלבי תנועה על המעגל הנבדק:

שלב ראשון תנועה סיבובית של הזרוע עד למרחק של כ-10 מ"ממעל פני המעגל הנבדק

שלב שני – ירידה אנכית לכיוון המעגל הנבדק ונעילה שלו כלפי לחץ סיכות הבדיקה.

מיועד לרוב למוצרים שסיימו את שלב הפיתוח ונמצאים בקו הייצור בכמויות גדולות.

 במתקן בדיקה מסוג זה ניתן לשלב את מעגל המבדק בשני אופנים:

בשטח מעגל הבדיקה ואז החיבורים יהיו ישירות לפיני הבדיקה או

מחוץ לשטח פיני הבדיקה ואז החיבורים יהיו בעזרת חוטי WIRE-WARP.

 במעגל המבדק ניתן לשלב כל אלמנט אלקטרוני ו/או:

מייצבי מתח המספקים מתחי עבודה למעגל

חיבור ישיר או דרך רכיבי תקשורת לטובת צורב חיצוני ו/או כל מכשיר מדידה ממוחשב.

יחידת מעגל מיתוג RF שכולל פין RF לבדיקת שידור קליטה עד 3GHz.

ערוץ RS-232 ( כולל רכיב RS-232 ) לטובת תקשורת בין הכרטיס הנבדק למחשב.

הכנה לממשק חיצוני להתחברות למערכות בדיקה ממוחשבות כגון LABVIEW דרך

מעגל ממסרים (שלנו) 24 ערוצים המתאים לחיבור ל- 24 ערוצי NI USB-6501.

 ניתן לשלב מעגלים נוספים להפעלת פונקציות בהתאם לבדיקה שהמוצר צריך לעבור.

 ערוצי I/O לחיבור מתחי הספקה, מדידת זרמים ומתחים וחיבור לצורב חיצוני.

 במסגרת תכנון מתקן הבדיקה נבצע עבורכם :

*             אפיון והגדרת צרכי הבדיקה.

*             הכנת שרטוט חשמלי למתקן.

*             תיאום מול מתכננים נוספים (אנשי חומרה, אנשי תוכנה ועוד).

*             סיוע בהגדרת ציוד בדיקה נלווה וסיוע ברכש הציוד הנלווה.

*             כתיבת מערכי בדיקה לאחר סיום המתקן בשיתוף פעולה עם אנשי החומרה והתוכנה.

*             הדרכת המשתמשים והטמעת המתקן בקו הייצור.