Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

תיקי ייצור וניהול בקרת תצורה

תיקי ייצור וניהול בקרת תצורה
• תשתיות נהלים
• שיטות קיטלוג
• הנדסת רכיבים
• תיקי ייצור
• ניהול ECO

תיק ייצור – אוסף כל המסמכים הדרושים לייצור המוצר.
תיק מוצר – אוסף כל המידע לגבי המוצר כולל מפרטי איפיון המוצר, חישובי MTBF, בדיקות תקן וכו'.
בקרת תצורה – הכלי (שיטה) לארגון ולמעקב אחר השינויים בחיי המוצר
תיק ייצור מסודר ומבוקר תצורה (מהדורות) צריך להכיל את כל המידע בצורה ברורה ומובנת לעובד בקו הייצור עבור כל שלב ושלב בייצור המוצר.

לחברת שיר-טק ניסיון מקצועי רב בתחום בניית תיקי ייצור וניהול בקרת תצורה בחברות הי-טק.
האנשים בשיר-טק ילוו אותך משלבי ההגדרה הראשוניים של מבנה תיק הייצור דרך הכנת מסמך מסטר לתיק הייצור עם כל פסקאות בקרת התצורה באופן ממוחשב (מקרו ב- WORD) ודרך איסוף המידע הרלוונטי שיוכנס לתיק הייצור ומיועד לייצור המוצר.
נלווה אותך בהגדרה ובהזנה של כל הקישורים לתיקי הייצור לתוך מערכת ה- ERP כך שבכל כניסה לעץ המוצר תוכל לעיין במסמכים הרלוונטיים המגדירים את המוצר ואופן הייצור שלו.
אנו נבנה לך מסמכי מסטר (ממוחשבים – מקרו ב- WORD) לכל סוג של מסמך כך שבקלדה פשוטה של מידע בסיסי תקבל מסמך מבוקר תצורה ומנוהל מהדורות.
משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881