Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

תשתיות נהלים

תשתיות נהלים

• תשתיות נהלים
• שיטות קיטלוג
• הנדסת רכיבים
• תיקי ייצור
• ניהול ECO

בסיס ראשוני של מיצוב מחלקת הנדסה הינו בבנית תשתיות נהלים המגדירה באופן ברור את ההתנהלות ודרך העבודה של מחלקת הנדסה.

לחברת שיר-טק ניסיון רב והבנה מעמיקה בבחינה וכתיבת נהלים בהתאמה לאופי העבודה של הלקוח.
כמו-כן בהטמעת הנהלים בחברה תוך שימת דגש על הדרכה כללית והדרכה אישית לכלל העובדים.
האנשים בשיר-טק ילוו אותך ויכתבו עבורך את הנהלים
חברת שיר-טק מתמחה בהכנת תבניות מסמכים (כתיבת מקרו ב- WORD).

נהלי חובה למחלקת הנדסה:
נוהל קיטלוג
טופס קיטלוג פריט חדש/עידכון פריט
נוהל הכנת תיק ייצור הנדסי
טופס מעקב הכנת תיק ייצור
דף תוכן תיק ייצור
מפרט ייצור
הוראות הרכבה
מפרט בדיקה
מפרט צריבת תוכנה
הוראות הרכבה סופית ואריזה

נוהל ליווי וניתוח סדרות PROTO/PILOT
נוהל שינויים
טופס הוראת שינוי בעברית
טופס הוראת שינוי באנגלית
טופס עדכון בקובץ הנדסה
טופס הוראת סטייה הנדסית (EDO)
נוהל שחרור מוצר הנדסי
משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881