Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

ECO – הוראת שינוי הנדסית

ECO – הוראת שינוי הנדסית

• תשתיות נהלים
• שיטות קיטלוג
• הנדסת רכיבים
• תיקי ייצור
• ניהול ECO

ניהול השינוי הנדסי באמצעות תהליך ECO מאפשר לחברות וארגונים לבקר את השינויים שעובר המוצר לאורך כל חייו.
תהליך זה כשנעשה באופן מסודר ויש הקפדה על כל שלבי יישום הוראת השינוי הופך את התהליך לפעולה פשוטה ומונע צמיחה של התנגדויות בתוך הארגון.
תהליך השינוי חייב להיות "קצר וקולע" – מוגדר היטב, מגובה בטופס מתאים, מילוי כל הפרטים הרלוונטיים ומהיר, כך יושג פתרון איכותי לבעיה שנוצרה במוצר.
לחברת שיר-טק ניסיון וידע מקצועי רב בהגדרת תהליך ECO מובנה ונכון בחברות הי-טק.
האנשים בשיר-טק ילוו אותך משלבי ההגדרה הראשוניים של כתיבת נוהל ECO דרך הכנת מסמך מסטר להוראת שינוי (בעברית ובאנגלית), דרך טפסים נלווים באופן ממוחשב ודרך הדרכת העובדים איך למלא טופס הוראת שינוי.
נלווה אותך בהגדרה ובהזנה של ה- ECO לתוך מערכת ה- ERP כך שבכל כניסה לעץ המוצר תוכל לעיין במסמכי ה- ECO הרלוונטיים למוצר.
משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881