Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

ERP, PDM ו- PLM

ERP, PDM ו- PLM

חברות שרוצות לחסוך בזמן, כסף ומשאבי כו"א חייבת להקים מערכות ERP, PDM ו- PLM
ולנהל את כל הפריטים הקנויים, המיוצרים, המערכות המורכבות, המידע המתועד שנצבר לאורך הזמן על המוצרים תחת מעטפת אחת.

לחברת שיר-טק ניסיון וידע מקצועי רב בהקמה והטמעת מערכות בחברות הי-טק בהיבט ההנדסי:
ERP – Enterprise Resource Planning System
קיטלוג פריטים
הצמדת מפרטי פריט
הגדרת נתונים הנדסיים
בניית עצי מוצר
ניהול מהדורות עץ מוצר
הגדרת תהליכי ייצור לכל רמה בעץ המוצר
הגדרת הפעולות הנדרשות לייצור המוצר
הצמדת מפרטי ייצור לכל רמה בעץ המוצר וכו'

PDM – Product Document Management
הגדרת ניהול המידע על המוצרים כולל ניהול מהדורות מוצר
בניית מערך סיפרייות שימור המידע ברשת החברה של כל המוצרים
כתיבת תיעוד ממוחשב ומבוקר מהדורות
ריכוז המידע ברשת בנושא הרלוונטי למסמכים

PLM – Product Life Management
ניהול המידע המצטבר על כל מוצר לאורך כל חיי המוצר כולל ניהול מהדורות מוצר וניהול ECO בתוך מערכת מובנית ומקודדת.

הנסיון שלנו הוא במערכות:
PRIORITY
MFG
SAP
AGILE

 

משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881