Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

שיטות לקיטלוג בחברות אלקטרוניקה הי-טק

שיטות לקיטלוג בחברות אלקטרוניקה הי-טק
• תשתיות נהלים
• שיטות קיטלוג
• הנדסת רכיבים
• תיקי ייצור
• ניהול ECO

חשיבה מיקצועית ושימוש בשיטה שמובנת לאנשי החברה מקלים מאוד על העבודה עם הפריטים המקוטלגים.
לחברת שיר-טק ניסיון רב בהתאמת שיטת קיטלוג פריטים לפי אופי מוצרי החברה שלכם.

חברת שיר-טק תבחן את המצב הקיים ותיתן לכם המלצות להטמעת שיטה המתאימה לכם.
לאחר הגדרת שיטת הקיטלוג וגיבוי השיטה בנוהל קיטלוג יזינו אנשי שיר-טק את כל המקט"ים לתוך מערכת ה- ERP.

קיימים מספר סוגים של פריטים שצריך לבחון בשיטות קיטלוג:
קיטלוג רכיבים קנויים (BUY) – רכיבים אלקטרוניים, קשיחים, פריטים כלליים, שקיות וכד'.
קיטלוג רכיבים מיוצרים (MAKE) – רכיבים המיוצרים בהתאם לשרטוט ו/או הוראות יצור מתאימות, כגון חלקי מכניקה, אריזות, מדבקות, מע"מ, צמות וכבלים.
קיטלוג מכלולים אלקטרוניים קנויים – מכלולים אלקטרוניים ומכניים הקנויים לפי מפרט לקוח.
קיטלוג הרכבות (ASSEMBLY) – מכלולים אלקטרוניים ומכניים.
קיטלוג תוכנה המסופקת ללקוחות (דיסקים) – תוכנה להפעלת מערכות.
קיטלוג שרטוטים, מסמכים, ספרות טכנית וכו'
משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881