Facebook Twitter Gplus RSS
magnify

Re-Engineering

Re-Engineering
לחברת שיר-טק ניסיון וידע מקצועי רב בתחום שחזור מעגלים אלקטרונים (ישנים) קיימים אשר תוכננו ויוצרו בטכנולוגיה ישנה וגם לצורך
הוזלת מוצר (Cost Reduction).
המהנדסים של החברה משקיעים חשיבה מיקצועית ושימוש בכלים נכונים כדי ללמוד את המבנה ופעולת המעגלים הקיימים ומשחזרים את
הסכימה החשמלית שלהם ומכאן פועלים במספר ערוצים לפי דרישת הלקוח:
- תכנון של המעגל הקיים כפי שהוא רק עם שינוי רכיבים תחליפיים הקיימים בשוק כיום ומעבר לטכנולוגיית SMD.
- הכנסת שיפורים בתפקוד המעגל בעזרת שינוי רכיבים (גם רכיבים מתוכנתים (חכמים)) ושינוי טכנולוגי עם אפשרות לשינוי
המבנה המכני והקטנת המעגל.

בשלבי השידרוג והשיפור של המעגל מבצעים המהנדסים שלנו:
- הנדסת רכיבים – הגדרת רכיבים חלופיים של יצרנים נוספים
- תכן הנדסי לצרכי DFM, DFT , DFA
- עריכה מחדש של המעגל המודפס
- ייצור ובניית דגמים לצורך אימות פיתוח המוצר החדש

בסיום התכנון ולאחר אישור הלקוח למוצר החדש אנו מתחילים ב-
- בניית תיקי ייצור.
- כתיבת מפרטי ייצור כולל ליווי טכנולוגי.
- העברת המוצר מפיתוח לייצור.
- הכנת תיק ייצור לטובת בדיקות תקנים (במידת הצורך).
- כתיבת מערכי בדיקה.
- כתיבת מערכי צריבת תוכנה.
- הדרכת אנשי בד"ס.

לחברת שיר-טק יש את היכולות לייצר את המוצר החדש בשיטת ייצור Full Turn Key

 

משעול הספירים 20 חולון 58675 טל. 03-5535559 פקס. 03-5538881